Rywalizacja szkół trwa!

Szkoła, która w ciągu miesiąca przyjdzie na mecz najliczniejszą grupą może spodziewać się, że odwiedzą ją zawodnicy Podbeskidzia!

Raz w miesiącu wyłonimy szkołę która najliczniej zapełniła sektor szkolny.Warunkiem jest obecność grupy minimum 100 osób.
Jest to niepowtarzalna możliwość spotkania i poznania zawodników w swojej szkole.
Dokładna instrukcja,regulaminy zakupu biletów dla szkół znajduje się na stronie internetowej www.bilety.tspodbeskidzie.pl w ikonce GRUPY SZKOLNE. 

Lista zwycięzców zostanie ogłoszona 30 dnia każdego miesiąca. Następnie zostanie ustalony termin odwiedzin zawodników. Daną szkołę odwiedzamy raz w sezonie 2017/2018.

Termin realizacji w danym miesiącu będzie uzgadniany z klubem po ogłoszeniu wyników.

MENU