• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
Szukaj
  • * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Przedmiot działalności Spółki:

93, 11, Z, Działalność obiektów sportowych

93, 12, Z, Działalność klubów sportowych

93, 13, Z, Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

93, 19, Z, Pozostała działalność związana ze sportem

93, 29, Z, Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

96, 04, Z, Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

70, 22, Z, Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

73, 12, A, Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsa na cele reklamowe w radio i telewizji

73,12, B, Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych

73, 12, C, Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet)

73, 12, D, Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach

58, 14, Z, Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

58, 19, Z, Pozostała działalność wydawnicza

18, 12, Z, Pozostałe drukowanie

64, 99, Z, Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

68, 10, Z, Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

68, 31, Z, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

68, 32, Z, Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

77, 21, Z, Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego

90,01, Z, Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

90, 02, Z, Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

90, 04, Z, Działalność obiektów kulturalnych

55, 10, Z, Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

55, 90, Z, Pozostałe zakwaterowanie

56, 29, Z, Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

70, 10, Z, Działalność firm centralnych (head offices)i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych

73, 11, Z, Działalność agencji reklamowych

82, 30, Z, Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

82, 99, Z, Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

96, 09, Z, Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.