Zarząd spółki TS PODBESKIDZIE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, w związku wprowadzeniem mocą ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., nr 1798 z dnia 20.09.2019 r. z późn. zm.) ustawowego obowiązku dematerializacji akcji Spółki mających postać dokumentu, wzywa Akcjonariuszy do zdeponowania posiadanych akcji w siedzibie spółki pod adresem: ul. Rychlińskiego 21, 43-300 Bielsko-Biała.