TS Podbeskidzie Spółka Akcyjna
ul. Rychlińskiego 21
43-300 Bielsko-Biała

Dane kontaktowe:

tel./fax: 33 498 39 88
e-mail: sekretariat@tspodbeskidzie.pl
 

NIP: 937-26-52-790
REGON: 242579231


Zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000390966 przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.