Newsy
12.04.2019

Komunikat Zarządu Spółki TS Podbeskidzie S.A.

Spełniając wymogi licencyjne PZPN Zarząd TS Podbeskidzie SA informuje, że łączna kwota wynagrodzeń wypłacona pośrednikom transakcyjnym w okresie sprawozdawczym 01.01.2018 – 31.12.2018 wyniosła 564 990,86 (słownie: pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych 86/100), w tym kwota 335 193,17 zł (trzysta trzydzieści pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy 17/100) stanowi wartość zaległych zobowiązań wobec pośredników z roku 2017.Rzeczywista wartość wynagrodzeń wypłacona w 2018 roku pośrednikom transakcyjnym zgodnie z zawartymi umowami wyniosła 229 797,69 zł (dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem złotych 69/100).
powrót do listy

Następny mecz

Następny mecz

Fortuna 1 Liga 2019/2020 - Kolejka 15

VS

27.10.2019, godz: 15:00