Porozumienie przy wielkanocnym stole

Podczas wspólnej akcji malowania pisanek i wielkanocnych ozdób Podbeskidzie zyskało dwóch nowych partnerów, z którymi wspólnie organizować będzie akcje marketingowe i kampanie społeczne.

Świąteczne spotkanie i wspólne ozdabianie pisanek to początek współpracy klubu z bielskim oddziałem Towarzystwa Psychoprofilaktycznego oraz Stowarzyszeniem Hajstra. Oba podmioty zajmują się między innymi pracą z dziećmi i ich rodzinami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, koordynowaniem i szkoleniem wolontariuszy młodzieżowych oraz osób starszych, opracowywanie i wdrażanie programów profilaktycznych psycho-edukacyjnych
i korekcyjnych oray aktywizacją osób starszych 60+.

 

W planach jest szeroka współpraca opierająca się na działaniach marketingowych i promocyjnych, ale także mających na celu promocję sportu wśród podopiecznych Towarzystwa Psychoprofilaktycznego oraz Stowarzyszenia Hajstra.

W pierwszym wspólnym działaniu Górale wraz z gośćmi malowali pisanki i przygotowywali świąteczne ozdoby:

                        

MENU