Pożegnaliśmy doktora Wojtulewskiego

Dziś odbył się pogrzeb śp. Sławomira Wojtulewskiego. Oddanego kibica Podbeskidzia i aktywnego działacza na rzecz całego bielskiego sportu. Niech spoczywa w pokoju!

Środowisko sportowe, w tym delegacja klubu TS Podbeskidzie pożegnało dziś zmarłego w ubiegłą sobotę Sławomira Wojtulewskiego cenionego lekarza, przewodniczącego Rady Sportu przy Prezydencie Miasta Bielska-Białej, Prezesa Beskidzkiej Rady Olimpijskiej oraz Towarzystwa Sportowego Bielskie Orły. Zapamiętamy go też jako felietonistę, autora książek sportowych oraz wielkiego miłośnika sportu i naszego miasta Bielska-Białej. Był wiernym kibicem wszystkich bielskich klubów, ale szczególne miejsce w jego sercu zawsze miało Podbeskidzie. Swoją działalnością na zawsze wpisał się w historię sportu Bielska-Białej.

 

MENU