Od najmłodszych lat!

Pod hasłem z piosenki śpiewanej przez kibiców Podbeskidzia odbywają się wszystkie akcje klubu skierowane do dzieci - dziś, w Dniu Dziecka, mamy dla nich najlepsze życzenia i  fotograficzny przegląd wspólnej zabawy z ostatniego roku.

 

 

MENU