Pomagajmy razem

Podbeskidzie część dochodów z biletów przekazuje na konto Caritas diecezji bielsko-żywieckiej, który funduje za to obiady szkolne potrzebującym dzieciom.

Nie wszystkie dzieci w naszym regionie mogą liczyć choćby na jeden ciepły posiłek dziennie. Dlatego TS Podbeskidzie wraz z Caritas diecezji bielsko-żywieckiej wspólnie prowadzą akcję Pomagajmy razem, dzięki której kibice kupując bilet lub karnet stają się fundatorami obiadów szkolnych dla najbardziej potrzebujących dzieci. Część opłaty za bilety przekazywana jest na konto Caritas, które wspiera najuboższe dzieci z regionu.

Już w poprzednim sezonie dzięki współpracy Podbeskidzia z Caritas udało się ufundować 1400 obiadów!

Bardzo dziękujemy każdemu z kibiców, którzy przyczynili się do tego wyniku! 

W obecnym sezonie akcja Pomagajmy razem nadal będzie prowadzona, dlatego warto pamiętać, że przychodząc na mecz wspierasz Caritas!

MENU