Zmiana w Radzie Nadzorczej

Na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy zapadły decyzje dotyczące składu Rady Nadzorczej spółki TS Podbeskidzie.

Podczas dzisiejszego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy TS Podbeskidzie S.A. doszło do zmian w Radzie Nadzorczej spółki. W jej skład został powołany Pan Edward Łukosz, prezes PMiW Łukosz. Podjęta została także uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki.

MENU