Zbiórka Caritas na meczu

Wolontariusze z Caritas diecezji bielsko-żywieckiej podczas meczu Podbeskidzie - Chrobry prowadzić będą zbiórkę funduszy na klub dla osób niepełnosprawnych w Radziechowach oraz program stypendialny Skrzydła.


W 2016 roku, Caritas otrzymała w użyczenie od Parafii św. Marcina w Radziechowach, Dom Rekolekcyjno-Pielgrzymkowy z przeznaczeniem na otwarcie Domu Dziennego Pobytu. Od roku stara się uruchomić placówkę, która oczekiwana jest przez rodziny z osobami niepełnosprawnymi, które ukończyły już edukację „w szkołach życia” i nie kwalifikują się do Warsztatów Terapii oraz innych tego typu placówek.

Uruchomienie Klubu wiąże się z kosztami adaptacji budynku, zakupu wyposażenia, zatrudnienia specjalistycznej kadry. Dzięki współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy w Żywcu, staramy się o pozyskanie środków na prowadzenie placówki ze środków Urzędu Marszałkowskiego, ale otrzymamy je dopiero w drugim kwartale przyszłego roku. Jednakże, ze względu na sygnalizowaną społecznie, pilną konieczność istnienia placówki, dom zamierzamy otworzyć jeszcze w tym roku.

SKRZYDŁA to program stypendialny obejmujący opieką finansową konkretnych uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, których edukacja jest zagrożona przez szczególnie trudną sytuację materialną oraz tych, którzy znaleźli się w wyjątkowo trudnej sytuacji losowej.
Uczniowie potrzebujący wsparcia zgłaszani są do Caritas przez pedagogów szkolnych, dyrektorów, wychowawców, opiekunów Szkolnych Kół Caritas lub pracowników placówek pomocowych dla dzieci i młodzieży.
Każdy stypendysta i jego rodzina otrzymuje opiekuna, zwanego partnerem wykonawczym, który pobiera zaliczki w Caritas i pomaga w wydatkowaniu funduszy zgodnie z regulaminem, a także wypełnia ankiety ewaluacyjne programu.
Stypendium może być przeznaczone na:

 • dożywianie w szkole,
 • wyprawkę szkolną (książki, zeszyty, przybory szkolne, strój gimnastyczny),
 • odzież letnią i zimową,
 • obuwie
 • wyjścia szkolne (do kina, teatru, wycieczki szkolne),
 • korepetycje i zajęcia edukacyjne
 • dojazdy do szkoły,
 • sprzęt komputerowy,
 • wypoczynek letni lub zimowy – kolonie, obozy.

KORZYŚCI DLA UCZNIA OBJĘTEGO PROGRAMEM SKRZYDŁA I JEGO RODZINY

 • wyrównywanie szans na starcie życiowym
 • niwelowanie różnic ekonomicznych
 • stwarzanie szans rozwoju
 • wzmocnienie poczucia wartości
 • umożliwienie realizacji marzeń
 • motywacja do dalszego rozwoju

CO WYRÓŻNIA PROGRAM SKRZYDŁA?

 • indywidualne podejście do dziecka
 • odpowiedź na rzeczywiste potrzeby
 • zapewnienie dyskrecji
 • kompleksowa opieka

Każda z osób, która chce się włączyć w program Skrzydła i objąć regularną opieką konkretne Dziecko, może wypełnić deklarację, w której określi kwotę comiesięcznej wpłaty oraz czas jej trwania. Po otrzymaniu wypełnionej deklaracji Caritas wyśle list potwierdzający udział w programie Skrzydła oraz informacje o dziecku, które zostało objęte pomocą (imię, wiek ,klasa, krótki opis sytuacji rodzinnej dziecka) oraz kwartalne rozliczenie finansowe z przekazanej kwoty.
Osobom indywidualnych, które nie mogą wykupić całego pakietu, proponujemy podpisanie deklaracji, która pozwala na objęcie wsparciem dziecka poprzez dokonywanie regularnych wpłat w dowolnej wysokości.

MENU